Datum*
OVLAŠTENI PLINOINSTALATER/PROJEKTANT (TVRTKA / OBRT)*
ADRESA*
OIB*
0 (Max. 11 Characters)
TEL / MOB*
EMAIL
OBJEKT:*
Privatno domaćinstvo
Višestambena zgrada
Tvrtka
Vlasnik*
Korisnik / etaža
OIB korisnika*
0 (Max. 11 Characters)
Adresa*
Mjesto*
Kontakt telefon*
Email
Upravitelj / Predstavnik stanara

ZAHTJEV ZA:

 

Potvrda o pravilno izvedenom sustavu za odvod produkata izgaranja

U privitku dostaviti: 

- Projektna dokumentacija (shema i proračun dimnjaka prema Tehničkom propisu za dimnjake)

- Ispitni izvještaj (obrazac distributera plina) - kopija

- Izjava o svojstvima proizvoda ( za ugrađeni materijal dimovodne instalacije )

- Izjava o ugrađenom sustavu za odvod produkata izgaranja

- Izjava nadzornog inženjera ( ukoliko je izgradnja instalacije bila pod nadzorom ovlaštenog inženjera )

- Suglasnost suvlasnika stambene zgrade ( uz suglasnost Upravitelja ili na obrascu Upravitelja ) – za višestambene zgrade

Pošalji datoteke
Drag & Drop Files Here Browse Files
Pošalji Osijek