Kada zvati dimnjačara

Kada zvati dimnjačaraby  | lis 8, 2018 | Život u potkrovlju |

Postojeći neispravni dimnjaci predstavljaju veliku opasnost za život i zdravlje te materijalna dobra. Utvrđeno je da su neispravni dimnjaci najčešći uzrok požara. Narušena statička stabilnost dovodi do urušavanja dimnjaka, a poroznost materijala i neispravni aparati i priključci do trovanja ugljičnim monoksidom, često i sa smrtnim posljedicama.

Neispravni dimnjaci su oni dimnjaci koji ne zadovoljavaju dimnjačarske norme zbog krivog dimenzioniranja i nezadovoljavajuće izvedbe. To su ujedno i dimnjaci bez kontrole i nadzora nadležne dimnjačarske službe. Kako bi se spriječile katastrofalne štete i zaštitili životi i zdravlje, građani su dužni djelovati preventivno te redovito obavljati kontrolu i čišćenje dimovodnih kanala.

Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji. Koncesionar za određeno područje jedini je ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova i za svoj rad izdaje dokumentaciju.

Vlasnici i korisnici dužni su nadležnoj dimnjačarskoj službi omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata barem jednom godišnje. Isto tako dužni su, na zahtjev ovlaštenog dimnjačara, obavijestiti ga o broju i vrsti ložišta i dimovodnih objekata te o sezoni loženja i omogućiti pristup svakom ložištu i dimovodnom objektu koji se koristi. Pregled dimnjaka potrebno je obaviti i prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne upotrebe ako dimnjak nije bio korišten dulje od godinu dana.

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po nalogu inspekcije.

Kada zvati dimnjačara?

 najmanje jednom godišnje ili češće prema zahtjevima iz projekta građevine
 prije prve upotrebe novog dimnjaka
 prije ponovne upotrebe dimnjaka koji se nije koristio duže od godinu dana
 prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva
 kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče
 kada senzor na plinskom uređaju za loženje upozorava na nepravilan rad dimnjaka
 kada kod upotrebe plinskog uređaja za loženje dolazi do vlaženja glatkih površina u prostoru jer postoji mogućnost da se radi o povratu dimnih plinova
 kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris
 kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku
 kada dođe do provlaživanja dimnjaka
 nakon nastanka požara u dimnjaku
 nakon svakog izvanrednog događaja

Da bi dimnjačarska služba mogla obaviti svoj posao, potrebno je osigurati pristup svim dijelovima dimnjaka. Vratašca za čišćenje u najnižoj i najvišoj etaži moraju biti ugrađena i dostupna, a ne zaklonjena ugrađenim elementima namještaja (kuhinje, kupaonice, fiksni ormari). Dimovodni kanali namijenjeni su isključivo odvođenju dimnih plinova i nije dopušteno spajanje kuhinjske nape ili ventilatora.

Što dimnjačar treba odraditi na redovitom godišnjem ili izvanrednom pregledu?

 provjeriti ispravnost i funkcioniranje dimnjaka i uređaja za loženje
 očistiti dimnjak i uređaj za loženje
 poduzeti mjere za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i zagađivanja zraka kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženjepotkrovlje.hr_dimnjacar_004

potkrovlje.hr_dimnjacar_003

potkrovlje.hr_dimnjacar_002

potkrovlje.hr_dimnjacar_001


Starija žena pronađena mrtva u kupaonici u centru Zagreba. Otrovala se plinom?

Starija žena pronađena mrtva u kupaonici u centru Zagreba. Otrovala se plinom?

MRTVO tijelo 76-godišnjakinje sinoć je pronađeno u kupaonici stana u središtu Zagreba, a kako su iz Gradske plinare odma...
Opširnije
HEP-Plin i Dimnjak: Sigurnost potrošača na prvom je mjestu

HEP-Plin i Dimnjak: Sigurnost potrošača na prvom je mjestu

Sigurnost potrošača, sprječavanje moguće ugroze, sigurnost distribucije i opskrbe plinom te, naposljetku, zakonska odred...
Opširnije
IZ MEDIJSKOG ARHIVA  -  Uskoro ćemo provjeravati sve uređaje za loženje i u višestambenim zgradama

IZ MEDIJSKOG ARHIVA - Uskoro ćemo provjeravati sve uređaje za loženje i u višestambenim zgradama

IZ MEDIJSKOG ARHIVA - Uskoro ćemo provjeravati sve uređaje za loženje i u višestambenim zgradama
Opširnije