ZAHTJEV ZA DIMNJAČARSKOM USLUGOM

Objekt*
privatno domaćinstvo
višestambena zgrada
tvrtka
REDOVNO ČIŠĆENJE I KONTROLA
SKIDANJE NASLAGA SMOLE
VIZUALNI PREGLED UNUTARNJIH STJENKI KAMEROM, UZ POHRANU SNIMKE
ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI
UKLANJANJE ZAPREKA U DIMNJAKU ILI SA VRHA DIMNJAKA
MJERENJE KONCENTRACIJE CO U PROSTORU
MJERENJE EMISIJE DIMNIH PLINOVA (ANALIZA DIMNIH PLINOVA)
KONTROLA DOZRAČNOG SUSTAVA ZA SIGURAN RAD UREĐAJA ZA LOŽENJE
(KLASA B i C)
Potvrda o pravilno izvedenom sustavu za odvod produkata izgaranja
Kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje u novogradnji, rekonstrukciji, odnosno pri izmjeni energenta
Izrada tehničkog rješenja u svezi izgradnje, odnosno preinake tehničkih svojstava dimovodnih objekta
Promjena uređaja za loženje, rekonstrukcija, promjena energenta
Kontrola projektne dokumentacije u svezi norme HR EN 1443 i HR EN 18160-5
Ispitivanje dopuštenog podtlaka (dovoljne opskrbljenosti zrakom za izgaranje) u prostoriji u kojoj je ugrađen uređaj za loženje klase B - TEST 4 Pa
Pošalji datotekedozvoljeni formati: jpg, jpeg, png, pdf, doc
Drag & Drop Files Here Browse Files
Pošalji Osijek
Pošalji Istra